TEENUSED

TEENUSED

PERSONALITEENUSED

PERSONALITEENUSED

Värbamisteenused

Personalirenditeenused

Personaliteenused

Personali värbamine

1Personal on hinnatud partner sobivate töötajate värbamisel. Meie kogemus erineva tasemega ametikohtadele sobivate inimeste valikul annab Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele ning usaldada kandidaatide leidmine ja valik professionaalsete ja kogenud konsultantide kätesse. Lõpliku valiku tegemine eelnevalt põhjaliku intervjuu ja katsed läbinud kandidaatide seast jääb endiselt Teile.

Kandidaatide eelvalik

Aitame Teil leida sobivaimad töökuulutuse avaldamise kanalid, et jõuaksite parimate võimalike kandidaatideni. Teeme leitud kandidaatide hulgast eelvaliku ning edastame Teile edasiseks valikuks Teie nõudmistele vastavate kandidaatide CV-d.

Sihtotsing

Üha tihenev konkurents talentide leidmiseks ja sobivate kandidaatide vähesus nõuavad lisapingutusi parimate inimeste leidmiseks. Kuulutamine ei pruugi alati tuua piisaval hulgal sobivaid kandidaate, kelle seast lõplik valik teha. 1Personali avar võrgustik ning kogemused aitavad Teil jõuda kandidaatideni, kes töökuulutusi aktiivselt ei jälgi, kuid kelles võiks pakutav ametikoht siiski huvi äratada.

Lühiajaline asendus

Teie ettevõttes esineb puhkuseperioode, mil töömaht ja lõpetamist vajavad tegevused ei pruugi ootele jääda. 1Personali abiga leiate oma ettevõttesse sobiva renditöötaja, kes täidab edukalt talle antud ülesandeid ja laseb  põhitöötajal teenitud puhkust täiel rinnal nautida. Ajutine renditöötaja on sobiv lahendus nendeks puhkudeks, mil põhitöötaja mingil põhjusel oma tööülesandeid täita ei saa.

Paindlik tööjõurent

Majanduses valitsev ebakindlus, tellimuste või töömahu ajutine  suurenemine, tootmise tsüklilisus ja muud asjaolud toovad kaasa vajaduse tööjõu paindlikuks planeerimiseks. 1Personal tagab Teile sobivad töötajad just selleks ajaks, kui neid kõige enam vajate.

Personalirent kui teenus

1Personali ülesanne on leida Teie ettevõtte väärtuste ja kultuuriga sobivad töötajad ja tagada asendused juhuks, kui selleks vajadus tekib. Nii on tööülesanded alati täidetud ja ajakulu sobiva töötaja või asenduse leidmiseks minimaalne.

Outplacement

Peaaegu iga ettevõtte tegevuses tuleb ette aegu, mil toimuvad muutused nii töökorralduses kui ka personalivaldkonnas ja töötajatega tuleb töösuhe lõpetada. Kui soovite oma hinnatud töötajatele turvalist töökohavahetust, saavad 1Personali konsultandid olla abiks uue töökoha leidmisel – kaardistada inimeste kompetentsi, hinnata nende potentsiaali, viia läbi karjäärivestlusi ning olla abiks uue töökoha leidmisel.

Hindamisteenused

Uute talentide otsingul ja edutamisel võib olla keeruline hinnata, kas uueks ametikohaks on olemas kõik vajalikud oskused ja isikuomadused. Õigete otsuste langetamisel on Teile abiks 1Personali professionaalsed hindamisteenused.

Personalikonsultatsioonid

Meie soov on jagada Teiega oma kogemusi ja teadmisi tööturust, töösuhetest, arenguvõimalustest ja tööalastest õigusaktidest. Oleme alati valmis Teid otsuste tegemisel nõustama või sobiva lahenduse leidmisel aitama.

Värbamisteenused

Personali värbamine

1Personal on hinnatud partner sobivate töötajate värbamisel. Meie kogemus erineva tasemega ametikohtadele sobivate inimeste valikul annab Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele ning usaldada kandidaatide leidmine ja valik professionaalsete ja kogenud konsultantide kätesse. Lõpliku valiku tegemine eelnevalt põhjaliku intervjuu ja katsed läbinud kandidaatide seast jääb endiselt Teile.

Kandidaatide eelvalik

Aitame Teil leida sobivaimad töökuulutuse avaldamise kanalid, et jõuaksite parimate võimalike kandidaatideni. Teeme leitud kandidaatide hulgast eelvaliku ning edastame Teile edasiseks valikuks Teie nõudmistele vastavate kandidaatide CV-d.

Sihtotsing

Üha tihenev konkurents talentide leidmiseks ja sobivate kandidaatide vähesus nõuavad lisapingutusi parimate inimeste leidmiseks. Kuulutamine ei pruugi alati tuua piisaval hulgal sobivaid kandidaate, kelle seast lõplik valik teha. 1Personali avar võrgustik ning kogemused aitavad Teil jõuda kandidaatideni, kes töökuulutusi aktiivselt ei jälgi, kuid kelles võiks pakutav ametikoht siiski huvi äratada.

Personalirenditeenused

Lühiajaline asendus

1Personali abiga leiate oma ettevõttesse sobiva renditöötaja, kes täidab edukalt talle antud ülesandeid ja laseb põhitöötajal teenitud puhkust täiel rinnal nautida. Ajutine renditöötaja on sobiv lahendus nendeks puhkudeks, mil põhitöötaja mingil põhjusel oma tööülesandeid täita ei saa.

Paindlik tööjõurent

Majanduses valitsev ebakindlus, tellimuste või töömahu ajutine suurenemine, tootmise tsüklilisus ja muud asjaolud toovad kaasa vajaduse tööjõu paindlikuks planeerimiseks. 1Personal tagab Teile sobivad töötajad just selleks ajaks, kui neid kõige enam vajate.

Personalirent kui teenus

1Personali ülesanne on leida Teie ettevõtte väärtuste ja kultuuriga sobivad töötajad ja tagada asendused juhuks, kui selleks vajadus tekib. Nii on tööülesanded alati täidetud ja ajakulu sobiva töötaja või asenduse leidmiseks minimaalne.

Personaliteenused

Outplacement

Peaaegu iga ettevõtte tegevuses tuleb ette aegu, mil toimuvad muutused nii töökorralduses kui ka personalivaldkonnas ja töötajatega tuleb töösuhe lõpetada. Kui soovite oma hinnatud töötajatele turvalist töökohavahetust, saavad 1Personali konsultandid olla abiks uue töökoha leidmisel – kaardistada inimeste kompetentsi, hinnata nende potentsiaali, viia läbi karjäärivestlusi ning olla abiks uue töökoha leidmisel.

Hindamisteenused

Uute talentide otsingul ja edutamisel võib olla keeruline hinnata, kas uueks ametikohaks on olemas kõik vajalikud oskused ja isikuomadused. Õigete otsuste langetamisel on Teile abiks 1Personali professionaalsed hindamisteenused.

Personalikonsultatsioonid

Meie soov on jagada Teiega oma kogemusi ja teadmisi tööturust, töösuhetest, arenguvõimalustest ja tööalastest õigusaktidest. Oleme alati valmis Teid otsuste tegemisel nõustama või sobiva lahenduse leidmisel aitama.

MEIE TEENUS SISALDAB

» Ettevõtte vastutuskindlustust
» Töötajate majutust
» Vajadusel töötajate lisa koolitusi Teie keerukate töösituatsioonide lahendamiseks
» Töötajate palka
» Töötajate värbamist
» Töötajate õnnetusjuhtumi kindlustust
» Pidevat töötajate kvaliteedi järelvalvet ja töögraafikute kooskõlastamist.

KUIDAS MEIE KOOSTÖÖ TOIMUB

» Võtate meiega ühendust ja annate oma vajadustest teada,
» Leiame teile sobiliku lahenduse,
» Kooskõlastame teiega töötajad kes tööle tulevad,
» Võimaldame teile ligipääsu veebi keskkonda kus saate jälgida jooksvalt töötajate käekäiku
» Töötajad saabuvad töökohale ja asuvad tööle,
» Objekti töömaht saab täidetud,
» Esitame Teile oma töö eest kokkuvõtte ja arve
» Pärast edukat koostööd jätkub me koostöö

MEIE TEENUS SISALDAB

» Ettevõtte vastutuskindlustust
» Töötajate majutust
» Vajadusel töötajate lisa koolitusi Teie keerukate töösituatsioonide lahendamiseks
» Töötajate palka
» Töötajate värbamist
» Töötajate õnnetusjuhtumi kindlustust
» Pidevat töötajate kvaliteedi järelvalvet ja töögraafikute kooskõlastamist.

KUIDAS MEIE KOOSTÖÖ TOIMUB

» Võtate meiega ühendust ja annate oma vajadustest teada,
» Leiame teile sobiliku lahenduse,
» Kooskõlastame teiega töötajad kes tööle tulevad,
» Võimaldame teile ligipääsu veebi keskkonda kus saate jälgida jooksvalt töötajate käekäiku
» Töötajad saabuvad töökohale ja asuvad tööle,
» Objekti töömaht saab täidetud,
» Esitame Teile oma töö eest kokkuvõtte ja arve
» Pärast edukat koostööd jätkub me koostöö

ASUKOHAD

ASUKOHAD

1Personali tegevus on suunatud just Skandinaavia tootmismaastikule,
kuna see on meile südamelähedane, tänu millele mõistame oma klientide
vajadusi paremini.

Rootsi – tegeleme peamiselt ajutise ja püsiva tööjõu leidmisega raske- ja kergtööstuse tootmiskeskkondadesse.

Norra – tegeleme peamiselt ajutise ja püsiva tööjõu leidmisega raske- ja kergtööstuse tootmiskeskkondadesse.